Lantbruksavtal

Råttbekämpning

Vet du att enbart inom lantbruket orsakar råttor och möss skador för hundratals miljoner varje år! De stjäl foder, gnager på det mesta, angriper elkablar och förstör isolering. Råttor och möss är även bärare av en stor mängd bakterier, virus och andra otrevliga saker. Angreppen på elektriska ledningar har vid flera tillfällen varit orsak till kortslutningar och bränder.

För råttor och möss är lantbruken idealiska, här finns ju mat, värme och massor med skrymslen att vistas i. Ett par råttor kan föröka sig med upp till 1500 individer under sin levnadstid. För lantbrukaren kan detta bli ett mycket stort problem. Genom att teckna serviceavtal hos Insecta förebygger man detta. Insecta har mångårig erfarenhet av bekämpning med preparat i säkra betesstationer samt alternativa metoder.

Intresseanmälan

Kontakta oss för att teckna avtal eller om du vill veta mer!