Myrmedel

Myrdosa

Bekämpningsmedel klass 3

Användningsområde: mot myror.