Miljö

Insectas miljöarbete grundas på strävan efter att den totala livsmiljön skall förbättras. För Insectas del innebär detta att:

Vi följer och försöker överträffa de lagar och krav som ställs på vår verksamhet från kunder och myndigheter
Vid saneringar väljer vi arbetsmetoder och bekämpningsmedel som har så liten miljöpåverkan som möjligt.
Vi arbetar med förebyggande åtgärder för att minimera uppkomsten av skadedjur, röta, mögel och svamp och därigenom kunna minimera spridningen av bekämpningsmedel.
Personalen är utbildad för sina arbetsuppgifter och vi vidareutbildar dem genom att följa och delta i den kunskaps- och tillämpningsutveckling som sker inom vårt verksamhetsområde.
Vi samarbetar med kunder och leverantörer för att finna alternativa lösningar.
Vi arbetar aktivt och systematiskt med att ständigt förbättra vår miljöprestanda

Miljö

Vi väljer arbetsmetoder och bekämpningsmedel som har så liten miljöpåverkan som möjligt.

Insecta arbetar enligt ISO 14001